Massamittarit prosessiväliaineille

Massavirtamittareissa virtaus kulkee värähtelevän mittaputken läpi. Massavirran vaikutuksesta käyrän värähtely muuttuu siten, että alkuosan ja loppuosan välille syntyy vaihe-ero. Vaihe-eron suuruus on verrannollinen massavirran suuruuteen; mitä suurempi massavirta on, sitä suurempi on vaihe-ero.

Valikoimastamme löytyy VAF massavirtausmittarit.

Massavirtamittaus soveltuu erilaisille nestemäisille väliaineille. Mittarit ovat saatavissa erillisellä elektroniikka-/laskuriyksiköllä.

Kaasumaisille väliaineille valikoimastamme löytyy
METRA EDZ 930 termiset massavirtausmittarit.