Ali- ja ylipainesuojat prosessiväliaineille

Ali- ja ylipaineventtiileillä voidaan estää alipaineen eli vakuumin syntyminen putkistossa tai säiliössä ja vastaavasti liiallisen ylipaineen syntyminen järjestelmässä.

Vakuumi synnyttää häiriötilan

Vaikka alipaineissa puhutaan yleensä varsin pienistä paineista, ne kykenevät lommauttamaan suuretkin säiliöt ja aiheuttamaan järjestelmiin muitakin toimintahäiriöitä.

Niezgodkann, ja Ari Armaturenin mallit ovat kohtuullisen pienille kokoluokille sekä virtausmäärille. Säiliön hengitysventtiilit - sivulla on vastaavia yli-/alipainesuojia kaasulle, mutta niissä asetuspaineet ovat selvästi pienempiä kuin tämän sivun venttiileissä.

Tarjoamme kyselyn mukaan myös räätälöityjä alipainesuojia suuremmille kapasiteeteille.

Tyypillisesti jousitoimisia

Yli- ja alipaineventtiilit ovat jousikuormitteisia ja ne avautuvat, kun venttiilien asetuspaine ylitetään. Hieman mallista ja virtaustarpeesta riippuen venttiileihin voidaan lisätä erikokoisia keilaratkaisuja, joilla kapasiteettia voidaan kasvattaa. Pienen poikkeuksen tuo Gestran RK 86A venttiili, joka on takaiskuventtiili, mutta hyvän tiiveytensä ansiosta sitä käytetään myös alipaineventtiilinä.