Pinnanmittaus prosessiväliaineille

Säiliöiden pinnankorkeuden tai tilavuuden seuranta on prosessiteollisuuden tärkeimpiä mittaussovelluksia.

Pintaa mitattaessa käytetään sekä jatkuvatoimista pintamittausta että pintakytkimiä.

Pintalähettimet välittävät tiedon pinnan liikkeistä säätimelle, joka edelleen ohjaa säätöventtiileitä ja pumppuja annettujen parametrien mukaisesti. 

Pintakytkimet välittävät tiedon pinnan saavutettua ennalta määrätyn korkeuden. Järjestelmä ohjaa prosessia tiedon perusteella.

Pinnanosoittimen avulla nähdään paikallisesti, millä korkeudella pinta on säiliössä

Laajasta valikoimasta voidaan valita käyttötarkoitukseen optimaalisin ratkaisu. Toimitusohjelma kattaa suuren osan pinnankorkeuden mittaustavoista.