Paineenalennusventtiilit höyrylle ja lauhteelle

Paineenalennusventtiilien tehtävä on pudottaa järjestelmän paine ennalta haluttuun paineeseen. Se tapahtuu niin, että venttiiliin asetetaan paine, joka halutaan olevan putkissa toisiopuolella.

Mikäli kyseessä on höyryn paineenalennusasema, pitää huomioida paineenalennuksen jälkeinen paisuntahöyry ja kasvattaa putkikokoa. Annamme mielellämme ohjeita putkiston mitoitukseen ja virtausnopeuksien hallintaan.

Paineenalennusventtiilit soveltuvat höyrylle, nesteille ja kaasuille.

Kaksi toimintaperiaatetta

Omavoimaiseen paineenalennukseen voidaan soveltaa kahta tekniikkaa.

Toisessa mallissa venttiilin päälle asennetaan kalvotoiminen lautanen, johon tuodaan impulssiputkella paine venttiilin toisiopuolelta. Tällöin venttiili toimii impulssiputkella tulevan paineen ja venttiiliin sisäänrakennetun jousen funktiona. Jousivoima, johon asetuspaine on säädetty, pyrkii avaamaan venttiiliä, kun kalvotoimilaitteesta tuleva paine pyrkii sulkemaan sen. Tällainen toiminta on ARI ja GESTRA paineenalennusventtiileissä.

Toisessa, hieman yksinkertaisemmassa mallissa venttiilin avautuminen perustuu ainoastaan venttiilin sisään rakennettuun jousivoimaan ja sisäiseen rakenteeseen kuten NIEZGODKA paineenalennusventtiileissä.

Suuriin höyryn paineenalennusasemiin voidaan asentaa paineenalennusventtiilin rinnalle mikroturbiini, jolloin paineenalennuksesta saadaan energiaa talteen.