Varoventtiilit prosessiväliaineille

Varoventtiilien tehtävänä on päästää prosessista paine pois, mikäli se nousee korkeammaksi kuin venttiiliin säädetty asetuspaine. Asetuspaine tuotetaan jousen avulla, joka on puristettu jousilevyjen väliin. Jousilevyn yläpää on lukittu, jolloin voima vaikuttaa vain alaspäin. Mikäli keilan alapuolella paine nousee jousivoimaa korkeammaksi, avautuu varoventtiili. Varoventtiilin sulkeutuminen tapahtuu 10…30 % asetuspaineen alapuolella, siksi operointipaine ei saa olla liian korkea.

Tuoteohjelmistostamme löytyy kattava valikoima varoventtiilejä eri prosessien tarpeisiin.
Pieniä kierteellisiä prosessiteollisuuden haponkestäviä venttiilejä täydentävät suuret höyryvaroventtiilit myös korkeapainepuolelle sekä DIN- että ASME- ohjelma.

Ohjelmassa on sekä matala- että korkeanousuiset varoventtiilit, avoimella ja suljetulla pesällä, huput avoimesta kaasutiiviiseen malliin. Valikoima takaa sopivan mallin löytymisen höyry-, neste- ja kaasukäyttöön. Dynaaminen ja/tai staattinen vastapaine ei saa ylittää     10 % asetuspaineesta, mutta mikäli tätä ei voida välttää, varoventtiili voidaan varustaa paineentasauspalkella.

Hyvä puskurivarasto helpottaa kiiretoimituksia

Mitoitamme ja valitsemme asiakkaillemme käyttökohteeseen sopivat varoventtiilit.

Pidämme hyvää puskurivarastoa erimallisista rungoista ja jousista. Viritämme kiiretoimituksissa venttiilit nopeasti ja luotettavasti haluttuun asetuspaineeseen. Varoventtiilihuollot onnistuvat myös kauttamme.