Virtausmittaus kaasuille ja polttoaineille

Nesteiden ja kaasujen hetkellisten virtausten tunteminen on tärkeää prosessin hallinnan, optimoinnin ja turvallisuuden kannalta.

Energiataloudellisesti on tärkeää tietää, kuinka paljon järjestelmiin syötetään prosessiväliaineita. Tehostamalla prosessia voidaan juuri virtausmittausten avulla nopeasti nähdä muutosten taloudelliset kannattavuudet.

Nestemäisten ja suuriviskositeettisten polttoaineiden mittaukseen valikoimastamme löytyvät pd-määrämittarit ja massamittarit.

Kaasumaisten polttoaineiden mittauksiin ohjelmassamme ovat Vortex-mittauksen sekä paine-eroon perustuvat mittaukset. 

Paineen- ja lämpötilan kompensointiin ja tilavuusvirtamuutoksiin löytyvät erilliset laskentayksiköt myös laskutuskäyttöön.