Muut tuotteet kaasu- ja polttoaineratkaisuissa

Kokonaisprojekteja toimitettaessa on tärkeää, että toimitus on mahdollisimman täydellinen.

Kaikkia pientarvikkeita, kuten virtauksenosoittimia, neulaventtiileitä, magneettiventtiileitä, painemittariventtiileitä, vesilukkoputkia tms. ei ole eriteltynä tähän osioon, mutta ne löytyvät prosessipuolen osiosta Muut tuotteet.

Tämän kategorian alle on sijoitettu FlexiDrive-kaukokäyttölaite, jolla venttiilin manuaalinen operointi voidaan siirtää paikkaan, mistä se voidaan suorittaa helposti ja turvallisesti. EasiDrive-operointityökalu soveltuu kohteisiin, joissa venttiilin manuaalinen operointi on työlästä, mutta toisaalta ei haluta investoida toimilaitteeseen.