Omavoimaiset venttiilit höyrylle ja lauhteelle

Omavoimaiset venttiilit eivät vaadi toimiakseen järjestelmän ulkopuolista voimaa, esimerkiksi sähköä tai paineilmaa, vaan toimivat itsenäisesti.

Ohjelmassamme omavoimaisia venttiileitä edustavat paineenalennus-, paineenpito- ja lämpötilansäätöventtiilit.