Prosessiventtiilit

Prosessiventtiilit sisältää laajan valikoiman erilaisiin kohteisiin käytettäviä venttiilejä, kuten yksinkertaiset perusmallit vesi- ja ilmaputkistoihin sekä myös erikoisventtiilit vaativiin olosuhteisiin.

Tarkoituksenmukainen venttiilivalinta

Prosessiventtiilien valintaa koskevat samat lainalaisuudet kuin venttiileitä yleensä. Venttiiliin kohdistuva paine ja lämpötila ovat yksi mitoitusperuste, mutta varsinkin erilaisten prosessiväliaineiden kohdalla on erityisen tärkeää miettiä tarkoituksenmukaista materiaalivalintaa. Tuotteen elinkaaren pituus ja huoltovälin kasvattaminen korostuvat näissä hankalissa väliaineissa.

Prosessivälineet saattavat olla käyttöarvoiltaan samankaltaisia, mutta eroja löytyy esimerkiksi niiden sisältämien kiintopartikkelien lukumäärässä. Myös tässä venttiilin toimintaperiaatteen tarkoituksenmukainen valinta tuo kustannussäästöjä sekä huollossa että venttiilin kestoiässä.