Kumiluistiventtiilit prosessiväliaineille

Kumiluistiventtiilien sulkuelimenä toimii kumilla vuorattu, kiilamainen luisti, joka nousee ja laskee käännettäessä venttiilin karaa. Kumioidun luistin ansiosta venttiili ei ole niin herkkä luistin ja tiivistepinnan väliin jääville epäpuhtauksille kuin perinteiset kiilaluistit.

Venttiilin kilpailuetu on verraten edullinen hankintahinta. Rungon materiaali on useasti valurauta. Öljysovelluksiin sama venttiili on saatavissa punametallisin sulkuelimin.

Käyttökohteet vesirakentamisessa

Kumiluistiventtiilin paineenkesto on varsin rajallinen, joten sen tyypillisiä sovelluskohteita ovatkin toimiminen vesiputkistojen sulkuventtiilinä. Materiaaleina valuraudat ja teräkset.

Kumiluistiventtiili on mahdollista asentaa myös maan alle varustettuna erillisellä jatkokaralla.