Toimilaitteelliset säätöventtiilit prosessiväliaineille

Tuoteohjelmassa on laaja valikoima 2- ja 3-tiesäätöventtiileitä eri käyttötarkoituksiin. Kaksitieventtiilit ovat saatavissa lineaarisella tai tasaprosenttisella säätökäyrällä. Kolmitieventtiiliä voidaan soveltaa joko sekoitus- tai jakokäyttöön ja ne ovat saatavana sisäänrakennetulla, säädettävällä minimikierrolla. Myrkyllisille väliaineille on saatavilla palkeellisia DESCOTE säätöventtiilejä.

Mitoitamme venttiilit ARI-myValve mitoitusohjelmalla. Tällöin tarkistamme venttiilin kapasiteetin riittävyyden sekä myös sen, ettei venttiiliä ole ylimitoitettu, virtausnopeudet venttiilin sisällä sekä paineensäädöstä aiheutuvan äänitason. ARI venttiilit on mahdollista varustaa erilaisilla reikäkeiloilla, jolloin venttiilin melutasoa voidaan alentaa huomattavasti. 470-sarjan venttiilissä istukan ja keilan vaihto on mahdollista tehdä myös jälkikäteen, jolloin venttiilin KVS-arvoa voidaan muuttaa muuttuneiden prosessiolosuhteiden mukaisesti.

Toimilaite tapauskohtaisesti

Säätöventtiilit voidaan varustaa joko pneumaattisilla tai sähköisillä toimilaitteilla.

Pneumaattinen toimilaite on nopea eikä niin tärinäaltis kuin esimerkiksi sähköinen toimilaite. Istukkamallisissa venttiileissä käytämme pääasiassa tehtaan omia toimilaitteita, jolloin voimme mitoittaa juuri oikean kokoisen toimilaitteen kullekin venttiilityypille. Voimme toimittaa venttiilin myös muiden valmistajien toimilaitteilla.

Kauttamme on saatavilla eri valmistajien sähköisiä toimilaitteita halutulla jännitteellä, kuten AUMABERNAD tai ROTORK.

ARI:n oma PREMIO toimilaite on mitoitettu niin että sen antama voima vastaa tarkasti ARI:n venttiilin vaatimaa voimaa. Tämä antaa selkeää hintaetua.

Toimilaitteet ovat saatavissa turvatoiminnolla, joka sulkee tai avaa venttiilin paineilma- tai sähkökatkon sattuessa.

Asentolähettimet ja rajakytkimet ovat saatavissa lisävarusteena.

 

Lue Konwellin blogista kirjoitus säätöventtiilin valinnan perusteista.