Sähköiset toimilaitteet kryogeenijärjestelmissä

Sähköisten toimilaitteiden etu on niiden kokoonsa nähden huomattavasti suurempi kyky tuottaa voimaa verrattuna pneumaattiseen toimilaitteeseen. Näin ollen se soveltuukin hyvin suurikokoisiin, voimaa vaativiin venttiileihin.