Energiakartoitus
 
Energiakartoitus

MOTIVAn laskelmien mukaan teollisuuslaitoksilla syntyy vuodessa ylijäämälämpöä 54,4 TWh, josta hyödynnettävissä olisi huomattava osa.

Erilaiset suorittamamme lauhteenpoistinkartoitukset ja parannusehdotukset prosessien tehostamiseksi ovat jo tulleet asiakkaillemme tutuiksi. Voimme toimia myös energiakartoituksissa apuna esimerkiksi kenttätutkimusten tekijänä. Tarpeen mukaan kattavammat energiakatselmukset teemme yhteistyökumppaniemme kanssa.

Kenttätutkimukset ovat kuitenkin vasta lähtökohta korjaustoimiin. Oleellisena osana on tutkimusten perusteella tehty raportti, josta ilmenee sen hetkiset energian tuotantotappiot sekä korjaussuunnitelma takaisinmaksuaikoineen.

Edelleen kauttamme on saatavissa myös komponenttien ja järjestelmän kunnostus- ja kunnossapitopalvelu.

Ole meihin yhteydessä, mietitään ja ratkaistaan yhdessä juuri teidän tarpeisiin sopiva toimintamalli.

Yhteyshenkilö

Jussi Blom
Aluepäällikkö Länsi-Suomi, Teollisuusventtiilit