Mittauspalvelu
 
Mittauspalvelu

Lauhteenpoistimien toimivuudella taataan tehokas ja energiaystävällinen järjestelmä sekä saadaan huomattavia taloudellisia säästöjä.

Olemme vuosien saatossa kuntokartoittaneet pieniä tuotantolaitoksia sekä tehneet systemaattista kunnonvalvontaa Suomen suurimpien höyrynkuluttajien kanssa. Laitoksen koosta riippumatta lopputulos on sama - perushyvässä kunnossa oleva järjestelmä on helppo ja edullinen pitää kunnossa. Meillä on useita case-esimerkkejä, joissa yhteistyömme alkaessa laitoksen vika-% huiteli reilusti kaksinumeroisissa luvuissa. Arkea olivat järjestelmän vesi-iskut, rikkoutuvat putket ja toimimaton järjestelmä, jossa huoltomiesten aika kului näiden vaurioiden tilkitsemiseen.

Säännöllisten kuntokartoitusten, mittausraporttien ja korjaustoimenpiteiden jälkeen on päästy tilanteeseen, missä vikaprosentti on pudonnut 1-4:ään. Huoltomiesten aika on vapautunut muihin töihin ja voimalaitoksella on voitu nähdä pienentyneen höyryn kulutuksen myötä selkeää energian säästöä ja siten nopeaa takaisinmaksuaikaa ja taloudellista hyötyä.

Tilaa meiltä lauhteenpoistimien kuntokartoitus. Tulemme paikan päälle ja mittaamme Gestra VKP EeX ultraäänimittarilla poistimien toimintakunnon.

Mittausraportti kertoo lauhdejärjestelmän kunnon

Asiakkaan kanssa sovitaan erikseen mittausraportin laajuudesta. Vähintään se pitää sisällään yksilöidyt tiedot laitoksen poistimista, niiden sen hetkisestä kunnosta ja mahdolliset korjaussuositukset. 
Erikseen sovitusti otamme tarkasteluun lauhdejärjestelmän kokonaisuudessa ja otamme kantaa laitevalintoihin, mahdollisiin onglmakohtiin (esim. vesi-iskut) ja ehdotamme parantavia toimenpiteitä.
Raportti voi sisältää valokuvia huollettavista kohteista, vuotavien poistimien arvioidut tuorehöyrytappiot sekä ehdotettujen korjaustoimien takaisinmaksuajan.
Mittausraportti voidaan toteuttaa asiakkaan toivomalle pohjalle, jolloin se on asiakkaan jaettavissa omalle organisaatiolleen.
Myös palauteseminaari on mahdollinen, missä taustoitetaan sanoin ja kuvin laitoksen lauhdejärjestelmän kuntoa.

Katso lyhyt video, kuinka mittaus ja huolto suoritetaan.

Tarjoamme myös lauhteenpoistimien kunnossapitopalvelun

Palveluportfolioomme kuuluu myös erilaiset mekaaniset huollot, mukaanlukien lauhteenpoistimien korjauspalvelu. Vahvuutenamme poistinhuollossa on pitkä kokemus, jolloin emme mekaamisesti vain vaihda varaosaa, vaan samalla analysoimme poistimen yleistä kuntoa. Huollon jälkeen teemme tarkistusmittauksen, millä taataan että poistin on huollon jälkeen kunnossa.
Huoltopalvelumme ei rajoitu vain omiin lauhteenpoistinmalleihin, vaan osaamisemme ulottuu lauhdejärjestelmiin yleensä.

Mikäli lauhteenpoistin ei ole enää huollettavissa, kuuluu palveluvalikoimmaamme myös hitsauspalvelut. Joko omana työnämme, tai luotettavan alihankkijamme toimesta.

 

Yhteyshenkilöt

Toni Ristilä
Huoltopäällikkö
Jani Saarelainen
Työnjohtaja