Magneettiset mittarit höyry- ja lauhdeprosesseissa

Magneettisia virtausmittareita käytetään sähköä johtaville nesteille, joiden johtokyky on vähintään 5 µs/cm.
Mittaus perustuu sähkömagneettiseen induktioon. Sähkömagneetit synnyttävät magneettikentän, kun sähköä johtava väliaine virtaa magneettikentän läpi synnyttäen jännitteen. Jännite kasvaa virtauksen lisääntyessä seuraavan kaavan mukaisesti:

  • U = B*I*V
  • U = indusoitunut jännite
  • B = magneettivuon tiheys
  • I = mittaelektrodien etäisyys
  • V = väliaineen virtausnopeus

Etuna laaja mitta-alue

Laajan mitta-alueen lisäksi magneettiset mittarit ovat kohtalaisen edullinen mittaustapa nesteille.

Mittaputki on normaalisti vuorattu kumilla tai teflonilla, mutta se on mahdollista saada myös ilman vuorausta kuluttaviin kohteisiin.