Turbiinimittarit maakaasulle

Turbiinikaasumittareiden toiminta perustuu siihen, millä nopeudella kaasu liikkuu mittarin läpi suhteessa turbiinisiiven pyörimisnopeuteen. Akselin, rataston ja magneettikytkimen välityksellä tieto välittyy laskuriin. Koska kaasun volyymi lasketaan virtausnopeudesta, tulee virtausolosuhteiden olla hyvät. Turbiinimittarit toimivat siis parhaiten virtauksen ollessa suurta.  

Niiden monipuolisiin liitäntämahdollisuuksiin sisältyvät muun muassa erilaiset pulssi- /väylälähdöt. Kaasujen laadusta riippuen mittarit voidaan varustaa joko kestovoidelluin tai manuaalisesti voideltavin laakerein. Syövyttäville kaasuille löytyy PTFE-pinnoitettu versio.   

Pienille virtausmäärille voi olla syytä harkita kiertomäntämittaria

 

Fluxi 2000/TZ

 Fluxi 2000/TZ -turbiinimittari kaasun mittaukseen

Fluxi 2000/TZ -mittarit ovat virtausmittareita, joilla mitataan keskisuuria tai suuria kaasuvirtaamia tilanteissa, joissa paine on keskisuurta tai suurta.  Mittarit on optimoitu käytettäviksi kaikissa kaasun siirtoa tai jakelua koskevissa toiminnoissa. Erilaisia malleja löytyy 100–10 000 m³/h kapasiteeteilla. Fluxi 2000/TZ -mittarit soveltuvat laskutuskäyttöön. Ne on suunniteltu tulevaisuutta silmällä pitäen, eli turbiinimittarit toimivat myös uusien älyratkaisujen kanssa. 
 

MZ-turbiinimittarit

 MZ-turbiinimittari kaasun mittaukseen

MZ-turbiinimittareilla voidaan mitata keskisuuria ja suuria kaasuvirtaamia tilanteissa, joissa paine on keskisuurta tai suurta. Nämä virtausmittarit on suunniteltu erityisesti teolliseen käyttöön, etenkin laitoksen sisäiseen mittaukseen. Kuten Fluxi 2000/TZ -mittarit, myös MZ-turbiinimittarit on suunniteltu toimimaan tulevaisuuden älyratkaisujen kanssa.

 

Kysy lisää turbiinimittareista yhteyshenkilöiltämme.