Jatkuva pintapuhallus

Syöttöveden mukana höyrykattilaan kulkeutuu kiintoaineita, joista osa liukenee kattilaveteen (TDS) kohottaen sen johtokykyä. Kattilaan muodostuu vaahtoa ja kiintoaineet tarttuvat kattilan pintoihin aiheuttaen ylikuumenemista ja kattilan vaurioitumisen.

Pintapuhallusta käytetään suolojen poistoon kattilaveden pinnasta joko automaattisesti johtokykyä seuraten tai manuaalisesti hakemalla oikea puhallusmäärä. GESTRA pintapuhallusventtiilit porrassuuttimineen on suunniteltu juuri tähän käyttötarkoitukseen tarjoten kestävän ja toimivan ratkaisun.

JUP-venttiili

Jatkuvan ulospuhalluksen venttiili joutuu toimimaan suuressa eropaineessa, mikä tuhoaa normaalin säätöventtiilin hyvin nopeasti vaikka käytettäisiin stellitoituja sulkupintoja. GESTRA valmistaa tähän kohteeseen suunniteltuja BA(E) venttiileitä porrassuuttimin, joissa paine pudotetaan 3–4 portaassa. Suurille virtausmäärille käytetään GESTRAn korkeapainesäätöventtiileistä tuttua säteisporrassuutinta. Käsikahvalla varustetuissa pintapuhallusventtiileissä on selkeä asteikko sopivan läpäisyn varmistamiseksi.