Säiliöiden hengitys- eli yli-/alipaineventtiilit prosessiväliaineille

Suurten terminaalisäiliöiden sisällä tapahtuu ulkoilman lämpötilan muutoksen seurauksena jatkuvaa paineen nousua ja laskua. Samoin tapahtuu, kun säiliöitä lastataan tai puretaan. Näitä paineenvaihteluita tasoitetaan ns. hengitysventtiileillä eli yli- ja alipaineventtiileillä, joiden asetuspaineet ovat tyypillisesti vain muutamia kymmeniä mbareja.

PROTEGO hengitysventtiilit voidaan asentaa säiliön päälle, jolloin se hengittää ulkoilmaan ja ottaa sieltä myös korvausilman tai linjaan, jolloin ulospuhalluskaasut johdetaan esimerkiksi keruusäiliöön.

Venttiilit on mahdollista saattaa kokonaan höyrysaatolla niin, että esimerkiksi rikki- tai bitumisäilöiden ulospuhalluskaasut eivät härmisty venttiililautaseen vaan ne saadaan puhallettua kaasuna ulos.

Etua tiiveydestä ja korkeanousuisesta lautasrakenteesta

Haluamme nostaa kolme argumenttia esiin kun hankintapäätöstä ollaan tekemässä.

Ensimmäinen on tiiveys.
Se on tärkeää siksi, että meillä on säiliössä ympäristölle haitallisia väliaineita, jotka ovat toisekseen myös arvokkaita.
Oheinen video avaa konkreettisesti tiiveyden merkityksen.


Toinen kilpailuetu PROTEGOn mallistossa on korkeanousuinen lautasrakenne, jonka ansiosta venttiili voidaan asettaa aukemaan vain 10% ennen kuin sen tulee olla täysin auki. Tässä hengitysventtiili poikkeaa varoventtiilissä, eli alhaisten paineiden vuoksi säiliön yli-/alipaineventtiilille on tärkeää, että se on suunnittelupaineessa 100% auki. Asetuspaine lasketaan tästä takaperoisesti.
Ns perinteisissä malleissa venttiili alkaa aueta 40% (tai tietyissa malleissa 100%) ennen täyttä aukioloaan. Tällöin perinteisen venttiilin alkaessa jo puhaltamaan kaasuja ulkoilmaan, niin korkeanousuisen rakenteen ansiosta PROTEGO venttiili pysyy kiinni. Esimerkiksi käytettäessä typetystä, on tärkeää, ettei kallista typpikaasua ajeta turhaan ulkoilmaan.

Avaamme mm. tätä ominaisuutta tässä videossa.

Huollettavuus kolmantena hankintakriteerinä

Kun kyseessä on säiliön turvalaite, on tärkeää että laite on myös kunnossa. Lähes vuosittain myös Suomessa kuulee valitettavia uutisia säiliöistä, jotka ovat lommahtaneet, kun esikerkiksi keila on liimautunut istukkaan kiinni.

Huolto- ja asennuspalvelumme suorittaa niin halutessanne puolestanne vuosikaroitukset ja korjaukset.

Vastaavasti myyntitiimimme auttaa laitevalinnassa. Hengitysventtiilien osalta paitsi mitoitus on erittäin tärkeää, niin myös laitevalinta. Prptegon mallisto on laaja ja sieltä löytyy ratkaisuja mm kryogeenisille, erittäin kylmille väliaineille.

Yhtä lailla tahmaaville väliaineille, kuten styreeni on omat ratkaisut

Ja kaikista näistä löytyy luonnollisesti referenssejä Suomesta.

Hengitysventtiilit voidaan varustaa myös integroidulla liekinestimellä. Lue lisää liekinestimistä.
Esitteessä yli-/alipaineventtiilin ja liekinestimen yhdistelmä.

Kuuntele myös 30 minuutin webinaari aiheesta Säiliöiden hengitysventtiilit

Kiinnostuitko? Annamme mielellämme lisätietoa ja veloituksetonta pienimuotoista koulutusta vaikka Teams sovelluksen välityksellä.