Paine-erolähettimet kryogeenijärjestelmissä

Paine-erolähettimet valvovat paine-eroa ja välittävät siitä sähköisen tiedon järjestelmään. Esimerkiksi kriittisissä kohteissa paine-eromittaus voidaan tehdä järjestelmän suodattimen yli. Mikäli suodatin alkaa tukkeutua ja paine-ero kasvaa, saadaan järjestelmään sähköinen hälytys huoltotoimenpiteitä varten.

Myös pinnan ja virtauksen mittauksessa

Paine-erolähettimet ovat hyvin tarkkoja ja mittaavat erittäin pieniä paine-eroja. Siksi niitä voidaan käyttää myös pinnan mittaukseen, joka perustuu nesteen hydrauliseen painoon. Varsinkin korkeapainejärjestelmissä paine-eroon perustuva mittaus on erinomainen vaihtoehto muille pinnanmittaustavoille.

APLISENS ohjelmoitavat digitaaliset pietsoresistiivisellä tuntoelimellä varustetut paine-erolähettimet soveltuvat teollisuudessa moniin kohteisiin. Vakiona on digitaalinäyttö, jolloin laitteen virittäminen kentällä on mahdollista ilman ohjelmointilaitetta. Lähettimet voidaan toimittaa myös valmiiksi varustettuna 3-tai 5-tieventtiiliblokein.