Muut turvalukitukset kaasuille ja polttoaineille

Erilaiset lukittavat vaijerilukot tai käsipyörien lukittavat suojakuoret ovat yksinkertaisia ja edullisia tapoja suorittaa venttiilien LOTO (Lockout/Tagout) turvalukitus.

LOTO pohjaa Yhdysvaltalaisen The Occupational Safety and Health Administrationin (OSHA) luomaan ohjelmaan, jonka tarkoituksena on estää inhimillisestä operointivirheestä syntyvä henkilö- tai tuotevahinko.

Lockout/Tagout tarkoittaa energian syötön erottamista luotettavalla tavalla (Lockout) ja erottamisen merkitsemisestä (Tagout).

Variaatioita lukitsemisen suorittamiseen on lukuisia. Tällä sivulla esitellään ne tavat, joilla venttiili voidaan turvallisesti lukita pois käytöstä, mutta kuitenkin niin, ettei venttiilin asentotieto ole varmistettu. Mikäli venttiilin tulee prosessissa olla ehdottomasti esimerkiksi kiinniasennossa, suosittelemme käytettäväksi Interlock-turvalukitusta. Tai mikäli kiinnitieto halutaan, mutta lukitus ei ole pakollinen, suosittelemme rajapakettia, joita valikoimastamme löytyy sekä 90 astetta kääntyviin venttiileihin että monikierrosventtiileihin.

Vaijerilukosta käsipyörän ja -kahvan suojakuoreen

Lockout/Tagout (LOTO) lukitus voidaan luoda sitomalla venttiilin käsipyörä vaijerilla niin, että sen operointi on mahdotonta. Yksinkertaisimmillaan se voidaan toteuttaa teollisuuskäyttöön suunnitelluilla CarSeal-siteillä, jotka noudattavat nippusiteen toimintaperiaatetta ja ovat täten kertakäyttöisiä.

Kehittyneempi versio ovat erilaiset vaijerilukot, jotka kiinnitetään mekaanisella avainlukolla. Vaijerit voivat olla joko kiinteämittaisia tai säädettäviä. Yhteen vaijeriin on mahdollista kiinnittää useampi lukko, jotka voidaan esimerkiksi värikoodata, jolloin saavutetaan varmistus, missä lukitus on esimerkiksi kahden tai useamman henkilön takana. Avaimet voidaan personoida niin, että tietyllä osastolla tai vaikka yhdellä henkilöllä on oma lukko, jolla hän tekee lukituksen ja on myös ainoa, joka lukituksen voi poistaa.

Mahdollisuudet avainten koodausten suhteen ovat rajoittamattomat.

Toinen vaihtoehto lukituksen suorittamiseen on estää venttiilin operointi suojaamalla ja mekaanisesti lukitsemalla käsipyörä tai käsikahva suojakuorella. Avainjärjestelmä toimii tässä tapauksessa samoin kuin ketjulukoissa.

Paitsi venttiileitä, mekaanisilla lukituksilla voidaan lukita mitä erilaisempia kohteita, kuten sähköjärjestelmiä.

Avainten ja lukkojen hallintaan ohjelmistostamme löytyvät erilaiset säilytyskaapit.

Lukitusten merkitseminen

LOTO-järjestelmän olennainen osa on lukitusten yhteydessä (Lockout) suoritettava merkitseminen (Tagout), jotta kohteeseen saapuvat henkilöt havainnoivat ja ymmärtävät, että osa prosessista on tarkoituksella erotettu pois normaalioperoinnista.

Myös nämä merkitsemistarvikkeet löytyvät tuotevalikoimastamme.