Mekaaninen huolto
 
Mekaaninen huolto

Laitoksen ja laitteiden elinkaaren kannalta suunnitelmallinen kunnonseuranta, ennakkohuolto sekä havaittujen vikojen jälkeiset nopeat ja oikein tehdyt huoltotoimet ovat avainasioita prosessien luotettavassa toiminnan varmistamisessa. Luotettavien komponenttien, venttiilien ja automaatiolaitteiden lisäksi tarjoamme monipuolisesti palveluita laitosten mekaaniseen huoltoon.

Asentajamme ovat saaneet tärkeimpien tuote-edustustemme laitekoulutukset, joten suorittamamme huoltotyöt ovat tehty ammattitaitoisesti ja asianmukaisesti.

Konwell on tunnettu lauhteenpoiston erikoisosaajana ja totta on, että alkujaan mekaaninen huoltotoiminta on pohjannut erilaisiin lauhteenpoistinten kunnossapitotöihin.

Olemme vuodesta 1982 esimerkiksi kartoittaneet suomalaisten teollisuuslaitosten höyry- ja lauhdeprosesseja.
Teemme lauhteenpoistinten mittauksia, missä analysoimme poistinten kunnon, raportoimme sen ja tarvittaessa korjaamme vialliset poistimet.

Hyvin tyypillinen asiakaskäynti liittyy erityyppisiin höyry- ja lauhdejärjestelmän ongelmiin. Laitoksella on esimerkiksi vesi-iskuja, jotka rikkovat putkistoa. Pohdimme kokemukseemme perustuvalla ammattitaidolla ongelman juurisyyn ja poistamme sen.

Kiitosta olemme saaneet ammattitaidon lisäksi myös joustavuudesta ja palvelualttiudesta, kuten esimerkiksi tämä M/S Finlandia referenssi kertoo.

Huoltotyöt paikan päällä

Olemme systemaattisesti panostaneet huoltotoimintamme kehittämiseen ja lauhteenpoistinten mekaanisen huollon lisäksi meillä on tänä päivänä valmius myös erityyppisiin putkitöihin. Voimme esimerkiksi omalla pajallamme esivalmistella vaikkapa laitokselle mitoitetun lauhdetaskun lauhteenpoistimineen ja ohitusventtiileineen ja tulle hitsaamaan sen paikalleen esimerkiksi seisakin aikana.

Asentajillamme on luokkahitsauspätevyys, joten voimme suorittaa venttiilien hitsausasennuksia paikan päällä. Tapauskohtaisesti ja esimerkiksi lämpökäsittelyä vaativissa hitsaustöissä käytämme alihankkijoidemme palveluja.

Meille voi lähettää tarkastettavaksi tai huollettavaksi lauhteenpoistimet, varoventtiilit ja sulkuventtiilit.
Myös istukkaventtiilien hiominen asiakkaan luona on osa palveluportfoliotamme.

Säiliöiden hengitysventtiilit ja liekinestimet

Viimeisimpänä lisänä palvelukokonaisuuteen olemme ottaneet tankkisäiliöiden yli-/alipaineventtiilien säännölliset kuntotarkastukset ja huollot. Säännöllinen tarkastus on tärkeää kahdesta syystä. Mikäli venttiili on syystä tai toisesta jumissa, se ei toimi silloin kun paine tankkisäiliössä muuttuu ja vaarana on säiliön lommahdus tai murtuminen. Toisaalta läpivuotava hengitysventtiili puhaltaa ympäristöön haitallisia kaasuja, jotka ovat myös arvokkaita.

Samoin teemme liekinestinten tarkastuskierroksia, puhdistuksia ja tarpeen mukaan elementtien vaihtoja. Asentajillamme on edustamamme Protegon koulutukset, joten tehdyt työt ovat takuun alaisia.

 

Energiakartoituksella on nopea takaisinmaksuaika

Teemme asiakkaiden luona pienempiä ja suurempia energiakartoituksia. Niiden takaisinmaksuaika on varsin nopea, sillä luonnollisesti energia on kallista eikä ole taloudellisesti järkevää hukata sitä. Puhtaan energiasäästön lisäksi kartoitukset tuovat säästöä myös kunnossapitokustannuksissa, kun laitteisto kestää paremmin eivätkä putket esimerkiksi syövy hukkaenergian vaikutuksesta. 

 

Yhteyshenkilöt

Toni Ristilä
Huoltopäällikkö
Jouni Liimatainen
Markkinointipäällikkö