Mekaaninen huolto
 
Mekaaninen huolto

Laitoksen ja laitteiden elinkaaren kannalta suunnitelmallinen kunnonseuranta, ennakkohuolto sekä havaittujen vikojen nopeat ja oikein tehdyt huoltotoimet ovat avainasioita prosessien luotettavassa toiminnan varmistamisessa.

Asentajamme ovat saaneet tärkeimpien tuote-edustustemme laitekoulutukset. Tarkastamme ja huollamme lähes kaikki edustamamme venttiilit ja komponentit. Suorittamamme huoltotyöt tehdään ammattitaitoisesti ja asianmukaisesti.

Lauhteenpoistinten mittaus ja huolto

Konwell on tunnettu lauhteenpoiston erikoisosaajana. Alkujaan mekaaninen huoltotoimintamme on pohjannut erilaisiin lauhteenpoistinten kunnossapitotöihin.

Olemme vuodesta 1982 kartoittaneet suomalaisten teollisuuslaitosten höyry- ja lauhdeprosesseja. Teemme lauhteenpoistinten mittauksia, joissa analysoimme poistinten kunnon, raportoimme sen ja tarvittaessa korjaamme vialliset poistimet.

Hyvin tyypillinen asiakaskäynti liittyy erityyppisiin höyry- ja lauhdejärjestelmän ongelmiin. Laitoksella on esimerkiksi vesi-iskuja, jotka rikkovat putkistoa. Pohdimme kokemukseemme perustuvalla ammattitaidolla ongelman juurisyyn ja poistamme sen.

Kiitosta olemme saaneet ammattitaidon lisäksi myös joustavuudesta ja palvelualttiudesta, kuten esimerkiksi tämä M/S Finlandia referenssi kertoo.

Huoltotyöt paikan päällä tai pajallamme

Olemme systemaattisesti panostaneet huoltotoimintamme kehittämiseen. Lauhteenpoistinten ohella erityyppisten venttiilien ja kenttälaitteiden huoltotyöt asiakkaan luona ovat osa palveluportfoliotamme. Meille voi myös lähettää tarkastettavaksi tai huollettavaksi lähes kaikki edustamamme venttiilit ja komponentit.

Asentajillamme on luokkahitsauspätevyys, joten voimme suorittaa venttiilien hitsausasennuksia paikan päällä. Tapauskohtaisesti ja esimerkiksi lämpökäsittelyä vaativissa hitsaustöissä käytämme alihankkijoidemme palveluja.

Säiliöiden hengitysventtiilit ja liekinestimet

Viimeisimpänä lisänä palvelukokonaisuuteen olemme ottaneet tankkisäiliöiden yli-/alipaineventtiilien säännölliset kuntotarkastukset ja huollot. Säännöllinen tarkastus on tärkeää kahdesta syystä. Mikäli venttiili on syystä tai toisesta jumissa, ei se toimi silloin kun paine tankkisäiliössä muuttuu. Vaarana on säiliön lommahdus tai murtuminen. Toisaalta läpivuotava hengitysventtiili puhaltaa ympäristöön haitallisia kaasuja, jotka ovat myös arvokkaita.

Samoin teemme liekinestinten tarkastuskierroksia, puhdistuksia ja tarpeen mukaan elementtien vaihtoja. Asentajillamme on edustamamme Protegon koulutukset, joten tehdyt työt ovat takuun alaisia.

 

Energiakartoituksella on nopea takaisinmaksuaika

Teemme asiakkaiden luona pienempiä ja suurempia energiakartoituksia. Niiden takaisinmaksuaika on varsin nopea, sillä luonnollisesti energia on kallista eikä ole taloudellisesti järkevää hukata sitä. Puhtaan energiasäästön lisäksi kartoitukset tuovat säästöä myös kunnossapitokustannuksissa, kun laitteisto kestää paremmin eivätkä putket esimerkiksi syövy hukkaenergian vaikutuksesta. 

 

Yhteyshenkilöt

Toni Ristilä
Huoltopäällikkö
Jani Saarelainen
Työnjohtaja
Jouni Liimatainen
Markkinointipäällikkö