Paine-eroon perustuva mittaus nesteille ja kaasuille

Kun väliainetta kuristetaan, kasvatetaan samalla paine-eroa. Mittaamalla tätä paine-eroa ja suhteuttamalla se väliaineen tiheyteen ja käytettävään putkikokoon saadaan paine-eron avulla laskettua virtausmäärä.

Mittaus soveltuu nesteille, kaasuille ja höyrylle.

Etuna yksinkertainen rakenne

Paine-eromittaus on vanha ja verraten yksinkertainen tapa virtausmittaukseen.

Edustamiemme Bopp & Reutherin ja METRAn paine-erolaitteet voidaan toimittaa joko erillisasenteisina tai kompaktisti paine-erolähetin asennettuna suoraan mittalaippaan.

Laskutuskäytön mittauksissa käytetään pääsääntöisesti standardin SFS EN 5167 mukaisia mittaustapoja.

SFS EN 5167 -standardin mukaiset mittaustavat ovat:

  • mittalaippa eli kuristuslaippa
  • virtaussuutin (ISA-1932)
  • venturisuutin
  • venturiputket

Standardi määrittää:

  • painerolaitteen rakenteen ja valmistustavan
  • virtausmäärän laskentayhtälön
  • paine-erolaitteiden purkauskertoimen eri aukkosuhteille ja mittaustavoille
  • laajenemiskertoimen kaasumaisille väliaineille
  • suorat osuudet ennen ja jälkeen paine-erolaitteen

Harvoissa prosesseissa paine ja lämpötila ovat vakaita. Tästä syystä pitää väliaineentiheys ρ kompensoida lämpötilan ja paineen perusteella. Kompensointi voidaan tehdä joko suoraan paine-erolähettimessä tai käyttää erillistä kompensointiyksikköä.

Metalli laajenee lämmetessä. Laskutuskäytön mittauksissa lämpötilamuutokset huomioidaan muuttamalla lämpötilamittausten perusteella paine-eromittarin virtausaukon kokoa ennalta ohjelmoidun lämpölaajenemiskertoimen perusteella.

Optiona METRAn paine-erolähettimet ovat varustettavissa automaattisella nollapisteen kalibrointimodulilla. Tämä pidentää huomattavasti mittaustarkkuuden säilymistä ja vähentää laitteen kalibrointitarvetta.