Takaiskuventtiilit kaasuille ja polttoaineille

Takaiskuventtiilien eli vastavirtaventtiilien tehtävänä on estää väliaineen virtaus tiettyyn virtaussuuntaan.
Kaasujen ollessa kyseessä tulee huomioida niiden pienempi tiheys nesteisiin verrattuna, joten ehdottoman tiivistä takaiskuventtiiliä haluttaessa tulee kiinnittää huomiota venttiilin tiiveyteen.

Eräät metallitiivisteisiä takaiskuja valmistavat talot – kuten GESTRA – hioo Disco-mallisen takaiskuventtiilinsä tiivistepinnan ”läppäämällä”, jolloin saadaan tiiveysluokka, mikä vastaa standardia DIN 3230, Part 3, testispesifikaatio BO (tiiveystesti ilmalla).
Tiiveyttä voidaan parantaa käyttämällä pehmeää tiivistettä, esimerkiksi O-rengasta, jolloin GESTRAn takaiskujen osalta puhutaan tiiveysluokasta A testispefikaatio BO1 mukaan. 

Venttiilin puhtaus on oleellinen asia, kun väliaineena ovat tietyt kaasut, kuten esimerkiksi happi. Likahiukkasia sisältävä venttiili voi happirikkaissa olosuhteissa itsestäänsyttyä, mikäli kasvava virtausnopeus nostaa lämpötilaa prosessin sisällä.

Tuoteohjelmamme kattaa kaikki teollisuudessa käytetyt takaiskumallit. Ne voidaan jakaa neljään eri ryhmään.

Perinteisin malli on laipallinen tai hitsattava takaiskuventtiili PN 40 saakka. Ohjelmassamme nämä ovat ARI-venttiilejä. Hitsattavat korkeapainetakaiskut PN 500 saakka ovat Arakon valmistamia.

Laippojen väliin asennettavat venttiilit ovat GESTRAn takaiskuja. Nimelliskoosta, paineluokasta ja ennen kaikkea painehäviöstä riippuen kuhunkin prosessiin sopiva malli voidaan valita Disco-, heiluriläppä- tai kaksoisläppätakaiskuvalikoimasta.

Tärkeää on, että myös takaiskuventtiilit mitoitetaan eikä valita pelkästään putkikoon perusteella.

Ohjelmassamme on myös ASME-takaiskut paineluokkaan 2500# saakka sekä takaiskuventtiilit, jotka voidaan lukita auki-asentoon.

Lisäksi ARI-Armaturenin istukkaventtiiliohjelmasta löytyy suljettava takaiskuventtiili.

Lisätietoja takaiskuista GESTRAn yleisesitteestä.

Kuuntele myös tiivis webinaariesitys takaiskuventtiilin valinta ja mitoitus.