Lauhteennostimet

Lauhdejärjestelmät tulisi lähtökohtaisesti suunnitella aina laskeviksi. Se ei kuitenkaan ole aina mahdollista, vaan lauhdetta joudutaan lauhteenpoiston yhteydessä nostamamaan myös ylöspäin. Nouseva lauhdelinja ei sinänsä ole ongelma, kunhan linjastossa on riittävä paine voittamaan lauhdejärjestelmän paine yhdistettynä hydrostaattiseen vastapaineeseen.  Ongelmaksi muodostuvat yleensä tilanteet joissa järjestelmän ensiöpaine putoaa, kun esimerkiksi säätöventtiili ajaa itsensä kiinni. Tällöin linjasto jää vesilastiin, mikä johtaa väistämättä järjestelmän vesi-iskuihin.

Lauhteen nostamiseksi GESTRAlla on useita ratkaisuja ja valinta niiden välillä perustuu mm. lauhdemäärään sekä haluttuun nostokorkeuteen.

Mallit kohteen ja kapasiteetin mukaan

Mikäli lauhdemäärä ja nostokorkeus ovat suhteellisen pienet, erinomaisia vaihtoehtoja ovat omavoimainen ED lauhteennostin tai kompakti apuhöyryllä toimiva lauhteennostinyhdistelmä UNA 25-PS. Vaihtoehtona voi olla myös lauhteenpoistin-/lauhteennostinyhdistelmä UNA 25-PK, jolloin erillistä lauhteenpoistinta ei tarvita.

Lauhdemäärän ollessa suurempi, suosittelemme apuhöyryllä toimivaa omavoimaista FPS tai KH lauhteennostinta. FPS lauhteennostimen toiminta perustuu uimuritekniikkaan ja se soveltuu myös Eex-alueelle. KH:n toiminta puolestaan perustuu anturitekniikkaan ja sen kapasiteetti on periaatteessa rajaton.