Säiliön sisäiset varoventtiilit

Venttiilien avulla voidaan hallita väliaineen ulosvirtausta varastosäiliöstä. Kyseisiä venttiiliejä käytetään kryogeenisten väliaineiden säiliöiden rintaventtiilinä. Toiminta perustuu venttiilissä olevaan istukanomaiseen sulkumekanismiin, joka sijoittuu säiliötankin sisäpuolelle. Istukan sulkupinta on läpätty ja varmistettu O-renkaalla, jotta saavutetaan erinomainen tiiveys. Normaalissa käyttötilassa venttiili on auki-asennossa, jolloin väliaine pääsee virtaamaan säiliöstä ulos. Virtausta hallitaan tällöin putkilinjaan asennetulla luistiventtiilillä. Mahdollisissa häiriötilanteissa tai luistiventtiilin korjaustöiden aikana, säiliön sisällä sijaitseva istukkaventtiili suljetaan.

Protego SI/FI venttiili sulkeutuu säiliön sisäpuolelta, joten vuotoa ei pääse syntymään, mikäli säiliön ulkopuolella sijaitseviin sulkumekanismeihin kohdistuisi vaurioita. Venttiilit voidaan myös huoltaa, sillä ainoastaan asennuslaippa on hitsattu säiliöön kiinni. Venttiilin ulkopuoliset osat voidaan vaihtaa tyhjentämättä säiliötä.