Luistiventtiilit kaasuille ja polttoaineille

Luistiventtiilissä virtaus suljetaan laskemalla virtausaukon keskelle luisti. Luistiventtiilit ovat rakenteensa vuoksi erinomaisia sulkuventtiileitä, mutta eivät sovellu säätökäyttöön. Koska sulkuelin nousee kokonaan pois virtausaukosta, painehäviötä ei esiinny ja putkistoja päästään puhdistamaan ”possujen” avulla.

Luistiventtiilit voidaan jakaa kolmeen alakategoriaan: kiilaluisteihin, levyluisteihin ja kumiluisteihin. Kullakin venttiilityypillä on toisistaan poikkeavat sovelluskohteet. 

Kiilaluistiventtiilit soveltuvat erinomaisesti polttoaine- ja kaasulinjojen sulkukäyttöön. Ohjelmassamme venttiilit ovat paineluokkaan PN 320 ja ASME 2500# saakka.

Levyluistiventtiileitä käytetään sekä likaa kerryttävissä kohteissa että paksujen puuromaisten väliaineiden kanssa, joissa voidaan hyödyntää suoran levyluistin leikkaavia ominaisuuksia.

Kumiluistiventtiilien sovelluskohteita puolestaan ovat vesilaitosrakentamisen vesiputket.

Kaikkia luistiventtiilejä on käsikäyttömahdollisuuden lisäksi saatavana pneumaattisin tai sähköisin toimilaittein.

Luistiventtiileissä edustamme perinteikkäitä venttiilitaloja kuten Armatury GroupOMB ja RT Valvole.

Levy- ja kumiluistiventtiilit löytyvät prosessiventtiiliosiostamme.