Toimilaitteelliset säätöventtiilit kaasuille ja polttoaineille

Tuoteohjelmamme kattaa laajan valikoiman 2- ja 3-tiesäätöventtiileitä eri käyttötarkoituksiin. Kaksitieventtiilit ovat saatavissa lineaarisella tai tasaprosenttisella säätökäyrällä. Kolmitiemallisena venttiiliä voidaan soveltaa joko sekoitus- tai jakokäyttöön ja ne ovat saatavana sisäänrakennetulla säädettävällä minimikierrolla esim. kattilan syöttövesiventtiileiksi.

Mitoitamme venttiilit ARI-myValve-mitoitusohjelmalla. Tällöin tarkistamme venttiilin kapasiteetin riittävyyden sekä myös sen, ettei venttiiliä ole ylimitoitettu, virtausnopeudet venttiilin sisällä sekä paineensäädöstä aiheutuvan äänitason. ARI-venttiilit on mahdollista varustaa erilaisilla reikäkeiloilla, jolloin venttiilin melutasoa voidaan alentaa huomattavasti. 470-sarjan venttiilissä istukan ja keilan vaihto on mahdollista tehdä myös jälkikäteen, jolloin venttiilin KVS-arvoa voidaan muuttaa muuttuneiden prosessiolosuhteiden mukaisesti.

Toimilaite tapauskohtaisesti

Venttiilit voidaan varustaa pneumaattisilla tai sähköisillä toimilaitteilla.

Pneumaattinen toimilaite on nopea eikä niin tärinäaltis kuin esimerkiksi sähköinen toimilaite. Istukkamallisissa venttiileissä käytämme pääasiassa tehtaan omia toimilaitteita, jolloin voimme mitoittaa juuri oikean kokoisen toimilaitteen kullekin venttiilityypille.

Voimme toimittaa eri jännitteillä joko valmistajien omia tai muita sähkötoimilaitteita kuten AUMA, BERNAD tai ROTORK.

ARIn oma PREMIO-toimilaite on mitoitettu niin, että sen antama voima vastaa tarkasti ARIn venttiilin vaatimaa voimaa. Tästä saadaan myös selkeää hintaetua.

Sähkötoimilaitteisiin on saatavissa turvalaite, joka sulkee venttiilin sähkökatkon aikana.

Asentolähettimet ja rajakytkimet ovat saatavissa lisävarusteena.