Mikroturbiini

Mikroturbiinilla tehdään höyryn paineenalennuksesta sähköä.

Hukkaenergia sähköksi

Paineelliseen höyryyn liittyy suuri määrä entalpiaan sidottua energiaa. Perinteinen paineenalennusventtiili on edullinen ratkaisu paineen alentamiseen, mutta sen toiminta hukkaa suurimman osan tästä energiasta. Höyrymikroturbiinin avulla energiasta voidaan saada muunnettua verrattain suuri määrä sähköksi. Mikroturbiinin hyötysuhde on korkea, 85 – 93,5 %.

Käytännössä mikroturbiini asennetaan paineenasennusventtiilin rinnalle, koska tällöin suurimpia höyrytarpeita varten on käytettävissä mikroturbiinin lisäksi myös paineenalennusventtiilin täysi kapasiteetti.

Edustamamme G-team mikroturbiini toimitetaan aina pakettina, jossa on mukana varsinaisen mikroturbiinin lisäksi myös generaattori sekä muut tarvittavat komponentit. Mikroturbiini on rakenteeltaan yksinkertainen, joten sillä on pitkä yli 25 vuoden elinkaari.

Investoinnin takaisinmaksuaika on helppo laskea, kun tiedetään paineenalennuksen prosessiarvot. Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Yhteyshenkilöt

Tom J. Heinänen
Hallituksen puheenjohtaja
Kai Heinänen
Varatoimitusjohtaja
Matti Toikka
Laatupäällikkö