Mikroturbiini

G-TEAM mikroturbiinit ovat laitteita, jotka voidaan asentaa prosessiin paineenalennusventtiilin rinnalle tai sen asemesta.

Höyryjärjestelmien painetta alennettaessa käyttämällä normaalia paineenalennusventtiiliä ei saada talteen korkeampaan paineeseen sitoutunutta energiasisältö. Tämä voidaan hyödyntää sähkön kehittämiseen.

Hukkaenergia sähköksi

Mikroturbiinia käytettäessä paine alenee ja energiasisältöerolla pystytään pyörittämään mikroturbiinin roottoria ja muuntamaan lämpöenergia sähköksi. Talteen otettu sähkö on mahdollista hyödyntää laitoksen omassa sähköverkossa, pyörittämään pumppuja tai kompressoria.

Investoinnin takaisinmaksuaika on helppo laskea, kun tiedetään paineenalennuksen prosessiarvot.

Toimitamme mikroturbiinit järjestelmään valmiiksi asennettuina ja testattuina. Käyttöönotossa on aina toimittajan asiantuntija paikalla.

 

Yhteyshenkilöt

Kai Heinänen
Varatoimitusjohtaja
Tom J. Heinänen
Hallituksen puheenjohtaja