Lauhteenpoisto

Höyry sisältää kosteutta n. 5%. Kosteus ei ole kondensoituneena vaan kulkee kylläisen höyryn joukossa. Tiettyihin prosesseihin ei voida ajaa kosteaa höyryä, tällöin kosteus voidaan poistaa esimerkiksi pisaranerottimien avulla.

Höyryjärjestelmiin, esimerkiksi putkistojen pohjalle kondensoituu lauhdetta, mikä on siirrettävä lauhdejärjestelmään häiriöttömän lämmönsiirron takaamiseksi. Höyry- ja lauhdeosiossa on käsitelty syitä höyryn käytölle teollisuudessa ja teollisuusventtiiliosiossa on esitelty laitevalintaan liittyviä tekijöitä. Tämä lauhteenpoisto-osio käsittelee laitteita, joilla edesautetaan häiriöttömien höyry- ja lauhdejärjestelmien rakentamista. Oikeat laitevalinnat yhdessä osaavan suunnittelun ja putkiurakoinnin kanssa takaavat tasaisen häiriöttömän prosessin.

Lauhteenpoistin joka lähtöön

Lauhteenpoistimet voidaan jakaa neljään pääryhmään. 

1. Termiset-termodynaamiset biteräslauhteenpoistimet ovat tulistuksen kestäviä kompakteja lauhteenpoistimia. Käyttökohteita ovat  esimerkiksi voimalaitosten linjavesitykset.

2. Termiset kapselilauhteenpoistimet,  jotka soveltuvat kylläisen höyryn linjoihin, esimerkiksi linjavesityksiin. Kapselilauhteenpoistimen alaryhmään kuuluvat suurteholauhteenpoistimet, 
joiden lauhteenpoistokyky on kymmeniä tuhansia kiloja.

3. Mekaaniset uimurilauhteenpoistimet, joiden tyypillinen käyttökohde on kulutuskohteen jälkeen, esimerkkinä lämmönsiirtimet.

4. Termodynaamiset lauhteenpoistimet voitaisiin nostaa esille neljäntenä. Näiden haasteena on kuitenkin puutteellinen ilmanpoistokyky ja tuorehöyryhävikki, siksi me Konwellissa emme suosittele niiden käyttöä.

Tästä YouTube tiivistelmästä voi kuunnella vielä eri lauhteenpoistintyyppien erot.

Laitevalinta monen tekijän summa

Kun lauhteenpoistinta valitaan järjestelmään vaikuttaa siihen useita tekijöitä kapasiteetin lisäksi. Ilma ja muut laihtumattomat kaasut ovat häiriötekijä höyry- ja lauhdejärjestelmissä ja yksi lauhteenpoistimen tehtävä onkin toimia myös kaasunpoistajana. Eri lauhteenpoistintyypeillä on kuitenkin erilaiset ominaisuudet toimintaperiaatteet tämän tehtävän suorittamiseksi.

Laitteet ongelmien ratkomiseen

Toisinaan prosesseihin muodostuu negatiivinen paine-ero, jolloin lauhde ei liiku järjestelmässä toivottuun suuntaan. Lauhteelle voidaan antaa apuenergiaa lauhteennostimien avulla, joilla mahdollistetaan lauhteenpoisto kaikissa tilanteissa.

Huoltokatkojen aikana suljettaessa höyrylinja paine häviää. Kuitenkin lauhdetta muodostuu pieniä määriä putkistoihin jääneestä kylläisestä höyrystä. Putkistoihin jäänyt lauhde pitäisi poistaa manuaalisesti venttiilin kautta. Mahdollista on myös käyttää automaattista käynnistysventtiiliä AK45, joka aloittaa toimintansa paine-eron hävitessä eli käänteisesti lauhteenpoistimeen nähden.

Jaettaessa höyryä useampiin linjoihin tai kerättäessä lauhdetta useista linjoista on se kannattavaa tehdä kootusti. Käyttämällä höyry- ja lauhdetukkeja nopeutetaan mm. laitehuoltoja, saadaan kompaktimpia rakenteita ja säästetään investointikuluissa.

Toisinaan lauhteenpoistimet ja sulkuventtiilit vikaantuvat. Nämä vikaantuneet kohteet olisi hyvä saada kuntoon nopeasti, jotta prosessi toimisi häiriöttömästi ja energiahävikit saadaan poistettua. Konwellin mittauspalvelu  suorittaa kartoitukset puolestasi. Mittauksissa käytettävä vuodonilmaisin on hankittavissa myös asiakkaan omaan käyttöön.

Laaja koulutusohjelma

Osaamisemme lauhteenpoistossa pohjautuu yli 200 henkilötyövuoden käytännön kokemukseen eri laitoksissa, ympäri Suomea.
Tämän tietotaidon ympärille olemme rakentaneet monipuolisen koulutusohjelman.

Kursseja on eritasoisia lyhyistä yrityksille räätölöidyistä täsmäkoulutuksisista laajoihin asiantuntijakoulutuksiin, missä hyödynnetään Gestran lasista höyrylaboratoriota.