Tiheyden ja viskositeetin mittaus polttoöljyille

Viskositeettianturi mittaa viskositeetin (mPas, cSt) jatkuvatoimisesti prosessista.

 

ViscoSense3 on suunniteltu polttoöljyn viskositeetin mittaamiseen ja säätämiseen. Käyttökohteet ovat laivojen diesel-/raskasöljymoottorit ja maanpäälliset voimalaitokset.

Tiheysmittari DIMF mittaa nesteiden, nesteseosten ja monifaasisten nesteiden tiheyttä ja konsentraatiota.