Paineen ja lämpötilan mittaus kaasuille ja polttoaineille

Paineen ja lämpötilan mittaukset ovat usein prosessien perusinformaatioita. Tietoa halutaan nopeasti siitä, vastaavatko arvot prosesseille asetettuja arvoja vai onko järjestelmässä mahdollisesti häiriö.

Erityisesti kaasumäärämittausten tilavuusmuutoksissa m3-Nm3 on tarkka paineen ja lämpötilan mittaus tärkeää. Tämä varmistaa laskennan oikeellisuuden. 

Paineen ja lämpötilan mittaukseen toimitamme paikalliset mekaaniset mittarit sekä lähettimet mittaustuloksen välittämiseen säätimelle tai automaatiojärjestelmään.