Näytejäähdytin

Näytejäähdyttimet on suunniteltu erityisesti kattilaveden näytteiden ottamiseen. Se estää näytteen uudelleenhöyrystymisen, joka on sekä vaarallista että johtaa virheellisiin mittaustuloksiin. Näytteenotto on erityisen tärkeä osa höyrykattiloiden toimintaa. Asianmukainen ja turmeltumaton analyysi vaatii kuitenkin oikean näytteenottomenetelmän ja välineet, jotka toimivat oikein.

Suoraan näytteenottoon kuumasta kattilavedestä ja paineistetusta linjasta liittyy aina riski siitä, tehdäänkö toimenpide oikein. Näytteen uudelleenhöyrystyminen näytteenottolinjassa tai näyteastiassa kasvattaa jäljellä olevan näyteveden tiheyttä; tästä syystä näyte ei enää edusta kattilan todellista TDS sisältöä (suolapitoisuus). Näytteen höyrystyminen johtaa siis vääjäämättä vääriin mittaustuloksiin.

Toimittamamme näytejäähdyttimet on kehitetty luotettavaan ja käyttäjäystävälliseen kattilaveden näytteenottoon. Kattilavesinäyte jäähdytetään 25 C° referenssilämpötilaan ja se täyttää siten perusvaatimukset tarkalle vesianalyysille.

Esiasennettu instrumenttilevy, jossa on paineenalennus ja lämpötilamittari sekä jäähdytyskierukka, joka voidaan irrottaa.