Rajakytkimet prosessiventtiileille

Rajakytkimien avulla saadaan järjestelmästä helposti ja luotettavasti esimerkiksi venttiilin auki-kiinnitiedot, jotka voidaan lähettää edelleen sähköisesti ohjausjärjestelmään.

Ohjelmastamme löytyvät mekaaniset, induktiiviset ja magneettiset rajakytkimet.

Useita toimintavaihtoehtoja

Mekaanisissa malleissa venttiilin karan liike on liitetty kytkimeen, joka nousee tai laskee venttiilin liikkeen myötä antaen signaalin venttiilin ollessa auki tai kiinni.

Induktiivinen kytkin antaa lähtösignaalin metallin tai muun sähköä johtavan materiaalin lähestyessä tuntopintaa.

Magneettisen kytkimen toiminta perustuu magneettikentän muutokseen venttiilin karan noustessa tai laskiessa. Magneettisen rajakytkimet soveltuvat myös Exd-alueille.

Rajatiedot myös käsikäyttöisistä kierrettävistä venttiileistä

Sofis-konserniin kuuluva Netherlocks valmistaa kompakteja VPI auki-kiinni rajapaketteja, jotka voida asentaa käytännössä minkä tahansa olemassa olevan venttiilin päälle. Niin kiertyväliikkeisen, 90-asetetta toimivan venttiilin kuin myös ruuvilaitteella toimivan käsiventtiilin päälle. Asennuspalvelumme mittaa olemassa olevan venttiilin päältä tarvittavat mittatiedot välikappaleita varten, toimituksen jälkeen käymme asentamassa ja virittämässä rajapaketin.