Pikasokeointilaitteet prosessiväliaineille

Prosessien turvallisuussyistä on joskus tarpeen sokeoida eli asentaa putkistoon umpilaippa. Perinteisesti tämä tehdään ns. lyöntisokolla, mikä on varsin työläs ja aikaavievä etenkin ahtaissa tiloissa ja suurissa kokoluokissa.

Nopea ja turvallinen sokeointi

ONIS pikasokeointilaite koostuu kahdesta laipallisesta tai hitsauspäin varustetusta runkopuoliskosta, jotka on yhdistetty toisiinsa epäkeskopulteilla ja yhdyslevyllä. Tällä järjestelmän merkittävä etu on mm. se , että yksi henkilö pystyy helposti kääntämällä yhtä vipua tai käsipyörää sokeoimaan jopa nimelliskooltaan DN 1200 putkiston.

Laitteen yksinkertainen toiminta lisää työturvallisuutta, lyhentää seisokkiaikoja ja vähentää työvoiman tarvetta sokeointitoimenpiteen aikana.

Pikasointilaitteen toiminnan, rakenteen ja huollon esittelimme tässä taltioidussa webinaarissamme.