Pneumaattiset toimilaitteet kryogeenijärjestelmissä

Pneumaattisissa toimilaitteissa paineilma ohjaa toimilaitetta avautumaan tai sulkeutumaan.
Kaksitoimisissa toimilaiteissa paineilma sekä avaa että sulkee venttiilin. Yksitoimisissa malleissa toiminto voidaan rakentaa niin, että paineilmalla joko avataan tai suljetaan venttiili ja toimilaitteen sisään rakennettu jousi suorittaa päinvastaisen liikkeen, mikäli paineilma häviää.

Pneumaattisen toimilaitteen etuja on sen nopea toiminta- ja tärinänsietokyky sähköisiin toimilaitteisiin verrattuna.

Soveltuu sekä kääntyvä- ja lineaariliikkeisiin venttiileihin

Pneumaattiset toimilaitteet jaetaan kääntyväliikkeisiin (90º), jotka soveltuvat kryogeenisovelluksissa palloventtiileihin sekä lineaariliikkeisiin, jotka puolestaan soveltuvat istukkaventtiileihin.

Pneumaattiset toimilaitteet voidaan varustaa erilaisin rajapaketein, asennoittimin ja magneettiventtiilein.