Käsikäyttöiset sulkuventtiilit

Käsikäyttöiset istukkaventtiilit ovat erinomaisia sulkuventtiilejä. Ne aiheuttavat putkistoon pienen painehäviön sekä estävät putkiston puhdistamisen ”possujen” avulla. Istukkaventtiilit avautuvat hitaasti, jolloin paineiskuja ei pääse syntymään.

Myrkyllisten tai muulla tavoin ympäristön kannalta haitallisten väliaineiden kanssa on tärkeää kiinnittää huomiota karan tiivisteen hajapäästö- eli emissiotasoon. Matalaemissioinen venttiili on sekä käyttäjä- että ympäristöystävällisempi. Lisäksi karan tiivisteen kautta tihkuvat hajapäästöt ovat häviöitä väliaineesta. Matalaemissioisten (ISO 15848, API 622, API 624) karantiivisteellisten mallien lisäksi ohjelmastamme löytyvät paljetiivisteiset mallit sellaisiin prosessiolosuhteisiin, joissa halutaan varmistaa, ettei väliainetta pääse lainkaan karantiivisteen kautta ulkoilmaan. Palkeellinen istukkaventtiili on palkeellista luistiventtiiliä pienempi.

Eri materiaalivaihtoehtoja on saatavilla aina valuraudasta haponkestävään teräkseen ja nikkeliseoksiin. Tuoteportfoliomme kattaa DIN sekä ANSI venttiilit sekä matalapaine- että korkeapainejärjestelmiin.

Istukkaventtiiliä mitoitettaessa on hyvä tietää järjestelmän väliaine, lämpötila, paine sekä venttiilin yli vallitseva paine-ero.

Tuoteohjelmaamme kuuluvat ARI matalapaineventtiilit hitsattavina sekä DIN- ja ASME-laipoin täydennettynä OMB venttiileillä. OMB on tuotannossaan erikoistunut pieniin kompakteihin sulkuventtiileihin ja valikoimassa ovat myös erikoismateriaalit. Hankalille väliaineille valikoimassamme on DESCOTE istukkaventtiilit. Venttiiliohjelmassa ovat myös STRACK korkeapainesulkuventtiilit paineluokkaan PN 600 saakka.

Katso Konwell Akatemia Youtube-kanavalta istukkaventtiiliaiheinen webinaari.