Kryogeeniset väliaineet ja LNG

Kryogeeneiksi kutsutaan aineita, jotka ovat kylmempiä kuin -90°C. Kryogeenivirtoja käsitellään samaan tapaan kuin muitakin virtoja, mutta komponenttien on oltava suunniteltu äärimmäiseen kylmyyteen.

Materiaalien on oltava kylmänkestäviä, esimerkiksi austeniittista ruostumatonta terästä. Venttiileissä tarvitaan jatkokara, jotta karan tiiviste ei jäädy. Kaiken on oltava myös erityisen puhdasta ja kuivaa.

Kryogeenisissa lämpötiloissa ruostumattoman teräksen kiderakenteessa tapahtuu martensiittimuunnos. Pieni osa materiaalin kiteistä vaihtaa pysyvästi kiderakennetta. Tämä on olennaista hienomekaanisissa laitteissa, kuten venttiileissä, koska materiaalin tilavuus kasvaa hieman. Tällöin tiivistepinta voi muuttaa muotoaan ja venttiili alkaa vuotaa. Muodonmuutos on kuitenkin hallittavissa. Hyvät kryoventtiilit onkin kylmäkäsitelty ennen koneistusta.

Kylmät prosessiolosuhteet edellyttävät venttiileiltä laatua

Äärimmäisen matalissa käyttölämpötiloissa valmistuksen laadun merkitys korostuu entisestään. On valittava laitteita, joiden suunnittelussa on huomioitu kryogeniikan erityisvaatimukset ja valmistuksessa saavutettu korkea laatutaso.

Mitä suurempi on väliaineen ja ympäristön välinen lämpötilaero, sitä merkittävämmäksi tulee lämpöenergiavirtojen hallinta. Lämpötilaeron kasvaessa lämpöhäviöt voimistuvat. Suurissa lämpötilaeroissa on myös huomattavia mahdollisuuksia hyödyntää lämpötilaeroja. Yksi tapa minimoida lämmön siirtymistä putken ja ympäristön välillä on käyttää kaksoisteräsvaippaputkea.

Mukana myös venttiilit LNG:lle ja vedylle

Nesteytetty maakaasu LNG on kryogeeninen polttoaine. Sen kaasuuntumispiste on -163 °C. LNG:llä on korkea energiatiheys, joten sen siirtäminen on tehokasta. LNG:n käyttö polttoaineena vaatii kuitenkin kaasuttamisen, joka voi tapahtua siihen suunnitellussa laitoksessa tai suoraan käyttökohteessa. Kauttamme on saatavana laitteita myös muille kryogeenisille väliaineille, kuten vedylle, jonka kaasuuntumispiste on -253 °C.

Katso webinaaritallenteemme Venttiilit kryogeenisille väliaineille

Kryotuotevalikoimassamme on monipuolinen kattaus sulku-, säätö- ja varoventtiileitä, mittalaitteita, lämmönsiirtimiä sekä energiavirtojen hallintaan soveltuvaa laitteistoa.

 

Kysy kryogeenisille väliaineille soveltuvista ratkaisuista yhteyshenkilöiltämme.