Sekoitusventtiilit kaasuille

Sekoitusventtiilillä sekoitetaan kahta eri kaasua. Väliaineelle on kaksi sisäänmenoa ja yksi ulostulo. Venttiilin sisällä on yhteen karaan kytketty sulkuelinten järjestelmä, jonka liikkeen avulla säädetään virtausta ja sekoitussuhdetta. Sekoitusventtiilit ovat automaattisia, jotta sekoitus voidaan pitää tasalaatuisena muuttuvassa prosessissa.

Sekoitusventtiilin avulla on mahdollista säätää polttokaasun energiatiheyttä sekoittamalla kahta erilaista kaasua. Tällä tavoin saadaan vakioitua esimerkiksi polttimelle, moottorille tai kaasuverkkoon menevä kaasuvirta. Sekoitusventtiiliä voidaan käyttää myös virran lämpötilan hallintaan sekoittamalla eri lämpöisiä kaasuvirtoja. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kaasukäyttöiset polttomoottorit ja polttimet sekä biokaasulaitokset.

Valikoimassamme on automaattinen KÜHME ZDM -sekoitusventtiili, jolla on mahdollista toteuttaa sekoitussuhteet välillä 50:50–20:80 sekä kokonaisvirtauksen hallinta virtausmäärään 1:30 asti. Venttiilissä on samanaikaisesti pysty- ja kiertoliike. Pystyliikkeellä hallitaan pääosin virtausmäärää ja kiertoliikkeen avulla saavutetaan tarkka seossuhteen säätö. Venttiilissä on lisäksi kiinteä sekoittaja, joka varmistaa hyvän sekoitustuloksen. Venttiiliä on saatavissa sekä paineilmakäyttöisillä että sähköisillä toimilaitteilla.