Pneumaattiset toimilaitteet prosessiventtiileille

Pneumaattisissa toimilaitteissa paineilma ohjaa toimilaitetta avautumaan tai sulkeutumaan.
Kaksitoimisissa toimilaiteissa paineilma sekä avaa että sulkee venttiilin. Yksitoimisissa malleissa toiminto voidaan rakentaa niin, että paineilmalla joko avataan tai suljetaan venttiili ja toimilaitteen sisään rakennettu jousi suorittaa päinvastaisen liikkeen, mikäli paineilma häviää.

Pneumaattisen toimilaitteen etuja on sen nopea toiminta- ja tärinänsietokyky sähköisiin toimilaitteisiin verrattuna.

Soveltuu sekä kääntyvä- ja lineaariliikkeisiin venttiileihin

Pneumaattiset toimilaitteet jaetaan kääntyväliikkeisiin (90º / 120º), jotka soveltuvat pallo-, läppä- ja tulppaventtiileihin sekä lineaariliikkeisiin, jotka puolestaan soveltuvat istukka- ja luistiventtiileihin.

Kääntyväliikkeiset varastomallimme ovat GT (hammasratas) ja RC (scotch-yoke) yksi- ja kaksitoimiset pneumaattiset toimilaitteet. Haluttaessa varustamme venttiilit myös muun merkkisillä toimilaitteilla.

ARI Armaturen istukkaventtiileissä käytämme tehtaan omia lineaariliikkeisiä DP toimilaitteita.

Pneumaattiset toimilaitteet voidaan varustaa erilaisin rajapaketein, asennoittimin ja magneettiventtiilein.