Paineenalennusventtiilit prosessiväliaineille

Paineenalennusventtiilien tehtävä on pudottaa järjestelmän paine ennalta määritettyyn paineeseen. Omavoimainen paineenalennusventtiili toimii väliaineen avulla. Venttiilin asetuspaineeksi valitaan toisiopuolelle tavoiteltava paine.

Omavoimaiset paineenalennusventtiilit soveltuvat höyrylle, nesteille ja kaasuille. Mitoitamme venttiilit tarvittaessa.

Kaksi toimintaperiaatetta

Omavoimaiseen paineenalennukseen voidaan soveltaa kahta tekniikkaa.

Ensimmäisessä mallissa venttiilin päälle asennetaan kalvotoiminen lautanen, johon tuodaan impulssiputkella paine venttiilin toisiopuolelta. Tällöin venttiili toimii impulssiputkella tulevan paineen ja venttiiliin sisäänrakennetun jousen funktiona. Jousivoima, johon asetuspaine on säädetty, pyrkii avaamaan venttiiliä, kun kalvotoimilaitteesta tuleva paine pyrkii sulkemaan sen. Tällainen toiminta on ARI ja GESTRA paineenalennusventtiileissä.

Toisessa, hieman yksinkertaisemmassa mallissa venttiilin avautuminen perustuu ainoastaan venttiilin sisään rakennettuun jousivoimaan ja sisäiseen rakenteeseen. NIEZGODKA paineenalennusventtiileissä sovelletaan tätä tekniikkaa.