Metallitiivisteiset läppäventtiilit kaasuille ja polttoaineille

Kolmoisepäkeskeisissä eli ”high-performance” -läppäventtiileissä on metalli- tai metalli–grafiitti-tiiviste.

Kolmoisepäkeskeisissä läppäventtiileissä läppä kiertää nimensä mukaisesti epäkeskeisesti. Tällä saavutetaan läpän ja tiivisteen väliin korkeampi pintapaine sekä nopea pintapaineen ja kitkan lasku venttiiliä avattaessa. Yksinkertaistettuna kolmoisepäkeskeisyydellä saavutetaan siis korkeampi tiiveys sekä matalampi avausmomentti.

Ensimmäinen epäkeskeisyysaste tulee siitä, että akseli on läpän takana. Toinen epäkeskeisyysaste tehdään sijoittamalla akseli sivuun läpän keskilinjalta. Kolmas epäkeskeisyysaste toteutetaan koneistamalla joko läpän ja/tai rungon tiivistepinta epäkeskeisesti. Koneistamalla molemmat saavutetaan em. kitkan lasku. LinkedIn-päivityksessä on esitelty kolmasepäkeskeisyysaste vielä tarkemmin.  

Asennusvaihtoehdot ovat laippojen väliin asennettava, laipallinen tai hitsattava malli.

Useat sovellusmahdollisuudet

Metalli- tai metalli-grafiitti-tiivisteisenä kolmoisepäkeskeiset läppäventtiilit soveltuvat käytettäväksi vaativien väliaineiden kanssa sekä korkeissa lämpötiloissa.

Kolmoisepäkeskeiset läppäventtiilit eivät ole pelkästään auki-kiinni-venttiilejä, vaan se soveltuvat myös erikoisvalmisteisena säätökäyttöön.

Polttoainekäyttöön on saatavilla Fire-Safe-venttiilejä, jotka ovat paloturvallisuustestattuja ISO 10497 -standardin tai API 607 -standardin 6. laitoksen mukaisesti sekä ovat ATEX-luokitettu.

Karan tiivisteille on saatavilla ISO 15848-1 tai TA-Luft:n mukainen sertifikaatti.

Kolmoisepäkeskeisten läppäventtiilien tyypillisiä käyttökohteita ovat: öljyn- ja kaasuntuotanto sekä -jalostus, petrokemianteollisuus, kemianteollisuus, voimalaitokset, kaukolämpö, aurinkolämpövoimalaitokset, sellu- ja paperiteollisuus, terästeollisuus sekä sokeriteollisuus.

Kauttamme saatavilla olevat ARI-ZETRIX- ja RT Valves -läppäventtiilit voidaan varustaa pneumaattisin tai sähköisin toimilaittein.