Kylläisen höyryn kehittimet

Kylläisen höyryn kehittimiä käytetään, kun höyryntarve sekä paine ovat pieniä. Lupavaatimukset ovat myös kevyemmät kuin höyrykattiloilla. Käyttökohteita mm. pesulat, tekstiiliteollisuus, rakennusteollisuus.

Toiminta

Höyry tuotetaan kehittimessä polttimella tai sähköisesti.

Konwell toimittaa sähköisiä höyrynkehittimiä.