Yli- ja alipaineventtiilit höyryjärjestelmissä

Yli- ja alipaineventtiileillä voidaan estää alipaineen eli vakuumin syntyminen putkistossa tai säiliössä ja vastaavasti liiallisen ylipaineen syntyminen järjestelmässä.

Vakuumi synnyttää häiriötilan

Alipainetilanne voi syntyä esimerkiksi ylisuureksi mitoitetuissa lämmönvaihtimissa, kun höyry lauhtuu nopeasti ja samanaikaisesti ehkä myös ylisuureksi mitoitettu säätöventtiili ajaa itsensä kiinniasentoon. Kun luonnollinen paine-ero järjestelmässä muuttuu negatiiviseksi altistuu se vesi-iskuille, kun lauhteenpoisto loppuu. Tähdennämme tarkoitukseen mitoitettuja laitekomponentteja, mutta tapauskohtaisesti vakuumisuoja voi toimia tällaisissa tilanteissa ongelmanratkaisijana.

Niezgodkan ja Ari Armatureninn mallit ovat kohtuullisen pienille kokoluokille sekä virtausmäärille. Osassa "säiliön hengitysventtiilit" on vastaavia yli-/alipainesuojia kaasulle, mutta niissä asetuspaineet ovat selvästi pienempiä kuin tämän sivun venttiileissä.

Tarjoamme kyselyn mukaan myös räätälöityjä alipainesuojia suuremmille kapasiteeteille.

Tyypillisesti jousitoimisia

Yli- ja alipaineventtiilit ovat jousikuormitteisia ja ne avautuvat, kun venttiilien asetuspaine ylitetään. Hieman mallistosta ja virtaustarpeesta riippuen venttiileihin voidaan lisätä erikokoisia keilaratkaisuja, joilla kapasiteettia voidaan kasvattaa.
Pienen poikkeuksen tuo Gestran RK 86A takaiskuventtiili, jota hyvän tiiveytensä ansuiosta voidaan käyttää myös alipaineventtiilinä.

Muut prosessiväliaineet

Muille kuin höyrylle löytyy runsaasti eri tyyppisiä yli- ja alipaineventtiileitä, mm. säiliöiden hengitysventtiileitä.