Paineen ja lämpötilan mittaus höyry- ja lauhdeprosesseissa

Paineen ja lämpötilan mittaukset ovat usein prosessien perusinformaatioita.

Tietoa halutaan nopeasti siitä, vastaavatko arvot prosesseille asetettuja arvoja vai onko järjestelmässä mahdollisesti häiriö.

Paineen ja lämpötilan mittaukseen toimitamme paikalliset, mekaaniset mittarit sekä lähettimet mittaustuloksen välittämiseen säätimelle tai automaatiojärjestelmään.