Teollisuusventtiilit

Kylläinen höyry on tehokas energian siirtäjä

Höyry on erinomainen teollisuuden prosessiväliaine, sillä se on väliaineena ympäristölle vaaraton ja lisäksi sen lämmönsiirtokyky erinomainen. Höyryä käytetäänkin varsin usein, kun halutaan siirtää energiaa voimalaitokselta laitoksen erilaisiin kulutuskohteisiin, joissa höyryyn sitoutunut energia luovutetaan prosessin käyttöön. Kun höyryllä ei enää ole sitoutunutta energiaa, se palautetaan lauhteenpoistimien kautta tavallisimmin takaisin voimalaitokselle, jossa lauhdevesi höyrystetään uudelleen ja näin saadaan aikaan jatkuva prosessi.

Tarkoituksenmukainen valinta

Valittaessa höyrykäyttöön soveltuvaa venttiiliä on tärkeä tietää höyryn paine ja lämpötila. Höyry voi olla kylläistä tai tulistettua, jolloin sen lämpötilaa on nostettu. Kohteeseen soveltuva venttiilimateriaali valitaan aina paineen ja lämpötilan funktiona. Tyypillisiä materiaaleja höyry- ja lauhdekäyttöön ovat valurauta, pallografiittivalurauta, teräsvalu, sekä erilaiset lämpöä kestävät teräkset. Tuoteohjelmamme kattaa myös kylmänsitkeät teräkset, kun valintakriteerinä on laitteen soveltuvuus toimimaan myös korkeissa pakkaslukemissa. Konwellin laajan taloon kertyneen myyntikokemuksen myötä haluamme tarjota osaamisemme käyttöönne ja tarjota tarkoituksenmukaisia venttiilivalintoja.

Höyry – ja myös lauhde – poikkeavat ominaisuuksiltaan hieman muista prosessiväliaineista, sillä joutuessaan matalampaan paineeseen höyryn tilavuus kasvaa. Samoin lauhde uudelleen jälkihöyrystyy voimakkaasti, mikä vaatii asiantuntemusta mm. putkiston mitoituksessa ja suunnittelussa. Teknisen konsultaation lisäksi tarjoamme monipuolista koulutusta aiheeseen liittyen.

Korkea lämpötila asettaa reunaehtonsa höyryventtiilille

Höyrykäyttöön soveltuvat yleensä parhaiten venttiilit, joissa ei ole pehmeitä tiivisteitä. Tosin matalapainehöyryn ollessa kyseessä, ei ohje ole aukoton ja esimerkiksi palloventtiileitä on asennettu höyrylinjoihin. Oma filosofiamme kuitenkin suosii istukkaventtiilin käyttöä höyrylinjoissa, sillä istukkaventtiiliä ei käytännössä koskaan voida avata nopeasti. Höyry ja myöskin lauhdepuolella tämä on etu, sillä nopeasti avattavat venttiilit altistavat järjestelmän helposti vesi-iskuille. Vesi-iskuja on kahdenlaisia; termisiä, joissa kaksi voimakkaasti erilaista lämpötilaa kohtaa toisensa tai hydraulisia, joissa vesimassa siirtyy putkessa nopeasti aiheuttaen törmäyksen. Suuremmissa kokoluokissa myös luistiventtiili on käyttökelpoinen, mutta sen haittana on huono säädettävyys.

Lopulta höyry lauhtuu

Oma lukunsa on lauhteenpoisto, josta Konwellilla markkinajohtajana on erityisen suuri osaaminen. Tuoteohjelmamme kattaa täydellisen valikoiman laitteita ja palveluja hyvin suunnitellun ja rakennetun lauhdejärjestelmän valmistamiseen. Se alkaa kohteeseen oikein valitusta lauhteenpoistimesta, teknisestä tuesta lauhdeputkiston mitoitukseen ja rakentamiseen, konsultaation järjestelmän ympäristön huomioimiseen niin, että systeemi voi toimia häiriöttä.

Huolto ja koulutus osana after sales- palvelua

Pidämme Helsingissä suurta tuotevarastoa, mikä takaa nopeat ja joustavat toimitukset.
Tarjoamme asennus- ja huoltoapua, jälkihuollon lauhteenpoistimien tarkastus- ja mittauspalveluna sekä monipuoliset höyry- ja lauhdekoulutukset. Lue myös saamamme viimeisin koulutuspalaute.
Koulutusyhteistyötä teemme myös mm. AEL:n ja POHTO:n kanssa.