Johtokyvyn mittaus

Johtokyvyn mittausta käytetään pääasiassa höyrykattiloissa kattilaveden ja lauhteiden valvontaan. Kattilaveden laadulle annetaan raja-arvot, joita johtokyvyn mittaus valvoo. Mikäli veden laatu poikkeaa raja-arvosta, anturi indikoi muutoksesta järjestelmään, jolla esimerkiksi ohjataan lisäveden syöttöä höyrykattilaan.

Tavoitteena energian säästö

Oikea kattilaveden annostelu on tärkeää paitsi kattilan sisäisen kunnon ja minimoitujen huoltojen takia, mutta myös siksi, että toimivalla johtokyvyn mittauksella saavutetaan optimoitu veden ulospuhallusmäärä. Tällöin lisävettä tarvitaan mahdollisimman vähän.

Johtokyvyn mittausta voidaan käyttää myös vuodonilmaisimena esimerkiksi lämmönvaihtimissa, joissa käytetään kahta sähkönjohtavuudeltaan erilaista väliainetta. Mikäli lämmönvaihtimeen tulee vuoto ja väliaineet sekoittuvat, niin johtokykyanturi antaa välittömästi järjestelmään hälytyksen.

GESTRA LRG ja LRGT johtokykyantureita on joko manuaalisella tai automaattisella lämpötilan kompensoinnilla. Johtokykyviesti välitetään eteenpäin anturiin integroidulla aktiivisella lähettimellä (lähtöviesti 4-20 mA) tai erillistä vahvistinta käyttäen, jolloin kommunikointi anturin ja vahvistimen välillä on digitaalisessa muodossa. Mitattavan väliaineen johtokyvyn on oltava vähintään 0,5 µS/cm.

GESTRAlla myös säädin LRS 1-7a johtokykyanturille, jolla voidaan mm. ohjata 3-tieventtiiliä likaisen lauhteen hylkäämiseksi.