Näytteenotto prosessiväliaineille

Näytteenottoventtiileitä on rakenteeltaan ja toimintaperiaatteeltaan erilaisia, mutta kaikissa on sama tavoite ja tärkeimmät ominaisuudet. Näytteenottoventtiilillä otetaan virtauksesta näyte siististi ja turvallisesti häiritsemättä prosessia.

Hyvä näytteenottoventtiili on helppokäyttöinen. Se mahdollistaa turvallisen paineettoman näytteenoton ilman ympäristön tai operaattorin altistamista väliaineelle. Näytteen määrä on ennalta määrättävissä, joten näytettä tulee aina haluttu määrä näyteastiaan.

Näytteenotto ei häiritse itse prosessia eli järjestelmän virtaus ei katkea näytteen ottamisen aikana. Näytteen on oltava tuore otos putkessa kulkevasta väliaineesta. Hyvässä näytteenottoventtiilissä ei siis ole ”kuollutta” välitilaa, kuten tavallisessa palloventtiilissä on. Jos tavallista palloventtiiliä käytettäisiin näytteenottoon, välitilasta tulisi vanhaa väliainetta näytteeseen ja näyte ei vastaisi ottohetkellä putkessa olevaa väliainetta.

Ratkaisumme kattavat AZ näytteenottoratkaisut nestemäisille ja kaasumaisille väliaineille eri teollisuuden tarpeisiin. Valikoimassa on myös tuotteet erittäin aggressiivisten väliaineiden näytteenottoon.