Sameuden valvonta

Öljyn ja sameuden mittaus perustuu linjasta otettavaan väliainenäytteeseen, joka ajetaan mittarin kautta ja palautetaan takaisin prosessiin. Väliaineen läpi ajetaan valosignaali, jonka taittuminen puhtaalla väliaineella on tiedossa.

Esimerkiksi lauhdejärjestelmissä mittari tarkistaa lauhteen puhtautta. Kun useissa teollisuusprosesseissa höyryllä lämmitetään mm. tuotetankkeja, vaarana on lämmityskierukoiden puhjetessa, että lauhdejärjestelmään virtaa vierasta ainetta kuten öljyä. Havaittuaan muutoksen lauhteen puhtaudessa GESTRA OR öljyn- ja sameudentunnistin antaa välittömästi informaation valvomoon ja signaalin kääntää esimerkiksi linjassa oleva 3-tieventtiili poistamaan likainen lauhde varasäiliöön.

Prosessin turvalaite

Näin saavutetaan tilanne, että informaatio poikkeustilasta saadaan nopeasti, eikä öljyinen lauhde pääse likaamaan koko lauhdejärjestelmää.

GESTRA OR 42/52 on tarkoitettu jatkuvaan sameuden, emulsioituneen öljyn ja rasvapitoisuuden valvontaan nesteistä.

Käyttökohteet ovat höyrykattilalaitosten lauhteen öljyttömyyden valvonta sekä vesilaitoksien hiekkasuodattimien, käänteisosmoosion ja mineraalien poistamisen valvonta.
Muita käyttökohteita on mm. jätevesilaitoksissa ja juomateollisuudessa.