Takaiskuventtiilit höyrylle ja lauhteelle

Takaiskuventtiilien eli vastavirtaventtiilien tehtävänä on estää väliaineen virtaus tiettyyn virtaussuuntaan.

Takaiskuventtiilit

Tuoteohjelmamme kattaa kaikki teollisuudessa käytetyt takaiskumallit. Ne voidaan jakaa neljään eri ryhmään.

Perinteisin malli on laipallinen tai hitsattava takaiskuventtiili. Takaiskut PN 40 saakka ovat ARI Armaturenin ja hitsattavat korkeapainetakaiskut PN 500 saakka Arakon venttiilejä. Laippojen väliin asennettavat takaiskut ovat GESTRAn venttiilejä. Nimelliskoosta, paineluokasta ja ennen kaikkea painehäviöstä riippuen kuhunkin prosessiin sopiva takaiskuventtiili voidaan valita Disco-, heiluriläppä- tai kaksoisläppätakaisku- ohjelmastamme. 

Tärkeää on, että myös takaiskuventtiilit mitoitetaan eikä valita pelkästään putkikoon perusteella. Mitoittaminen varmistaa venttiilin oikean avautumisen ja sulkeutumisen suhteessa virtausmäärään. Liian iso nimelliskoko ja pieni virtausmäärä voi aiheuttaa yhtälön, jossa takaiskuventtiili ei koskaan avaudu täysin ja sen kuluvat osat ovat jatkuvan mekaanisen rasituksen kohteena. Tämä ilmenee monta kertaa ns. jatkuvana kilkatuksena. Tämä luonnollisesti vähentää venttiilin käyttöikää. Näihin kohteisiin suosittelemme erityisesti ChemValven valmistamaa DSF-tyypin takaiskuventtiiliä, jonka konstruktio ehkäisee edellä mainitun ongelman ja jolla on muotoilunsa ansiosta huomattavasti parempi läpäisykyky perinteiseen lautasmallin takaiskuun verrattuna.

Ohjelmassamme on myös ASME-takaiskut paineluokkaan 2500# saakka sekä takaiskuventtiilit, jotka voidaan lukita auki-asentoon.

Lisätietoja takaiskuista Gestran yleisesitteestä.

Kuuntele myös tiivis webinaariesitys takaiskuventtiilin valinta ja mitoitus