Kaukokäyttölaitteet kryogeenijärjestelmissä

Krygeenijärjestelmiä rakennettaessa joudutaan toisinaan sijoittamaan venttiileitä operoinnin kannalta epäedullisiin kohteisiin. optimaalisiin kohteisiin - korkeille putkisilloille, alas hoitotasolta tai kohteisiin, joissa ympäristöolosuhteet asettavat venttiilin normaaliin operointiin oman haasteensa. Mikäli tällaista venttiiliä operoidaan harvakseltaan, sen automatisointi voi olla liian suuri kustannus. Juuri tällaisiin kohteisiin on suunniteltu Smith Flow Controllin FLEXI DRIVE manuaalinen kaukokäyttölaite.

Operointi turvallisesta paikasta

Kaukokäyttölaite koostuu kahdesta hammasrattaalla toimivasta käyttöasemasta sekä niiden välillä kulkevasta kaapelista. Toinen käyttöasema asennetaan operoitavan venttiilin päälle ja toinen sinne, mistä venttiiliä halutaan operoida.

Joustavan kaapelin ansiosta operointipiste voidaan sijoittaa jopa 60 metrin päähän itse venttiilistä.  Flexi-Drive asennuskohteissa voi olla myös kulmia ja mutkia, jotka ketjupyörissä ja jatkokaroissa eivät ole mahdollisia.

Kaukokäyttölaite sopii kaikille venttiilimalleille ja se on helppo asentaa jälkikäteen.